VIZIJA I MISIJA

VIZIJA:

„Svjetlostkomerc“ d.d. će, njegujući dugogodišnju tradiciju svoga imena, postati tržišni lider, nudeći širok spektar visokokvalitetnih brendova i raznovrsnu lepezu proizvoda, te time krajnjem potrošaču biti sinonim za knjižaru BH brenda, veleprodaju i distribuciju kancelarijskog materijala, opreme, školskog pribora, knjiga i udžbenika.

MISIJA:

Gradimo put uspijeha nesebično razmjenjujući znanja, iskustva, ideje i usluge, potencirajući prevashodno besprijekornu posvećenost poslu, visoke-moralne standarde u poslovanju i kompetencije naših uposlenika. Prioritetno nam je održati kontinuitet poslovanja, te svaki segment istog povezati i nadograditi. Uspješna kompanija formira motivisanog radnika, motivisan radnik pruža kvalitetnu uslugu, klijent time ukazuje povjerenje i postaje stalni kupac, te osigurava dobit za komapniju.


TEMELJNE VRIJEDNOSTI:

  • Ljudski resursi: Formirati lojal, predan, kompetentan, motiviran i pošten tim kojem će imperativ biti razvoj Svjetlostkomerca d.d..
  • Usluga: Biti „step a head“ u cilju blagovremenog djelovanja i ispunjavanja potreba naših kupaca
  • Kvalitet: Širok spektar visokokvalitetnih proizvoda, te odličnu uslugu kojom bismo zadržali povjerenje trenutnih kupaca a stvarali put za potencijalne, nove klijente
  • Vodstvo/Rukovođenje: Stručno, kvalitetno organizovanje, upravljanje radnim procesima i ljudskim resursima
  • Vrijednosti: Lojalnost, kompetentnost, poštenje, flexibilnost, posvećenost radu, profesionalizam, odgovornopst, zainteresovanost za unaprjeđenje usluge