Na zahtjev predsjednika MZ Radovlje, Suljić Fahrudina, a u namjeri da se u okvirima mogućnosti pomogne učenicima u socijalnoj potrebi u područnoj školi “Mula Mustafa Bašeskija” u Radovlju, društveno odgovorna firma Svjetlostrkomerc – Sarajevo sa novootvorenom knjižarom u Visokom su svesrdno prihvatili poziv i obezbijedili deset školskih torbi sa pratećim priborom za pet dječaka i pet djevojčica.
 
Divno je izazvati osmjeh na licima mališana koji tragaju za znanjem, a još ljepša spoznaja da je ulaganje u obrazovanje višestruka nagrada i na dunjaluku i ahiretu.
 
Novootvorena knjižara “Svjetlostkomerc” u Visokom vam nudi sav potrebni školski materijal kao i kancelarijski pribor i opremu.
 
U ime školskog kolektiva nastavnika, torbe je preuzela učiteljica Azra i bit će dodjeljeni onima kojima su i namijenjeni, te napomenula da je ovo još jedan uspješan korak saradnje lokalne vlasti mjesne zajednice i škole, a sve u cilju poboljšanja uslova sticanja znanja.